فارسی  |  English
درباره ما  |  تماس با ما  |  فیسبوک
 
پنجره ای به جهان موسیقی
صفحه اصلیمجلهاشتراکسفارش خریدمرکز خریدمحصولات ارغنونمقالهنمایه
نسخه تخصصی
نسخه خبری ـ تحلیلی
آرشیو چهار ساله
 
 
شماره 69 گزارش موسیقی
Large Image
تیر 1395 / شماره مسلسل 82 ـ دوره سی و سوم
فهرست: نویسنده
سرمقاله/ از ماست که برماست! سروش ریاضی
می‌توانی از امروز آواز را شروع کنی! برای هنگامه اخوان تارا تیبا
تاریخ نگاری موسیقی ایرانی از 1300 خورشیدی تاکنون هادی سپهری
سالهای پُرجلال؛ دیداری با همایون رحیمیان سروش ریاضی
موسیقیدانی با رویاهای آهنگین؛ درباره فریدون شهبازیان علی عظیمی نژادان
آثارم، امضای خودش را داراست؛ گفت‌وگوی اختصاصی با فریدون شهبازیان سروش ریاضی/ علی عظیمی نژادان
خلاقیت، مکمل استمرار میراث پیشین؛ تحلیلی بر "پیش درآمد شور" از رکن الدین مختاری مسعود خمسه پور
خالق فضای ایرانی در موسیقی کلاسیک غربی؛ تحلیلی بر "پرلود شماره یک" پیانویی از امین الله حسین ابراهیم بذرافکن
بررسی فرهنگ موسیقایی عاشقی آذربایجان؛ گفت و گو با ایمران حیدری هوشنگ فراهانی
بیان و تفسیر؛ مبحث روانشناختی برای موسیقیدانان نازنین شهبازی
نگاهی به سنت های نوازندگی ویولن در عصر باروک- قسمت دوم ترجمه: محمد رحمانی
سه دیدگاه فلسفی بر موسیقی کهن چین ترجمه: مینا خلیلی قاضی
آواز را علمی بیاموزیم؛ گفت وگویی با سعید مجیدی، مترجم کتاب آوازخوانی تحریریه
نُت سفید؛ نرم افزاری برای مطالعه نت موسیقی ویژه نابینایان شادیار خدایاری