فارسی  |  English
درباره ما  |  تماس با ما  |  فیسبوک
 
پنجره ای به جهان موسیقی
صفحه اصلیمجلهاشتراکسفارش خریدمرکز خریدمحصولات ارغنونمقالهنمایه
نسخه تخصصی
نسخه خبری ـ تحلیلی
آرشیو چهار ساله
 
 
شماره 69 گزارش موسیقی
Large Image
اردیبهشت و خرداد 1395 / شماره مسلسل 81 ـ دوره سی و دوم
فهرست: نویسنده
سرمقاله سروش ریاضی
یادمان/ یادی از پدر موزیکولوژی ایران؛ محمدتقی مسعودیه تحریریه
محمدتقی مسعودیه و موسیقی شناسی بهرنگ نیک آئین
دیدار/ ساسان فاطمی؛ زندگی نامه تحریریه
گفت وگو با ساسان فاطمی سروش ریاضی/ علی عظیمی نژادان
تحلیلی بر دو موومان برای ارکستر زهی؛ محمدتقی مسعودیه ابراهیم بذرافکن
تحلیل/ میراث دار نوآور و پیشرو؛ تجزیه و تحلیل قطعه‌ی جنگ از علی اکبر شهنازی مسعود خمسه پور
واکاوی نشانه های شمایلی در تصانیف پرویز مشکاتیان در رویکرد نشانه شناسی تحلیلی پویا سرایی
یادمان/ نگاهی به اجمال بر نورالدین رضوی سروستانی مسیح افقه
مفهوم موسیقایی مجلس؛ نشست نقد و بررسی آلبوم موسیقی "مجلس عاشق کشی" مهران پورمندان، آرمان نوروزی
دیدار/ از کپی کاری تا خلق موسیقی؛ گفت و گو با مسیح محقق سروش ریاضی
تالیفی تمام قد، با هدف آموزش یافته های صاحب نظران با بیانی شخصی؛ پاسخ امین هنرمند، نویسنده ی کتاب مقدمه ای بر آنالیز موسیقی تنال به نقد آروین صداقت کیش امین هنرمند
رپرتاژ/ سوالات متداول و جواب های متفاوت؛ یادگیری موسیقی به روش آموزشگاه الهام تحریریه
رپرتاژ/ یک بعدازظهر پیانویی؛ قطعاتی برای پیانو اثر پویان جوان سروش ریاضی
بررسی تاریخی جایگاه موسیقی ایرانی پیش از اسلام با مطالعه نگاره های به جای مانده پیشا-اسلامی- قسمت دوم (پایانی) فاطمه اکبری – سینا قدک ساز
مبحث روانشناختی برای موسیقیدانان: تمرین نازنین شهبازی
روند شکل گیری درمان از طریق موسیقی تا قرن بیستم- قمست اول سلام ریاضی
نگاهی به سنت های نوازندگی ویولن در عصر باروک- قسمت اول ترجمه: محمد رحمانی
معرفی و بررسی شبکه های اجتماعی تخصصی موسیقی  
سبک شناسی/بریک بیت  ترجمه: فرشاد مشفقی