فارسی  |  English
درباره ما  |  تماس با ما  |  فیسبوک
 
پنجره ای به جهان موسیقی
صفحه اصلیمجلهاشتراکسفارش خریدمرکز خریدمحصولات ارغنونمقالهنمایه
نسخه تخصصی
نسخه خبری ـ تحلیلی
آرشیو چهار ساله
 
 
شماره 62 گزارش موسیقی
Large Image
فروردین 1393 / شماره مسلسل 65 ـ دوره هجدهم
فهرست: نویسنده
سخن سردبیر سروش ریاضی
گزارش خبری/ برگزاری نمایشگاه موسیقی؛ گامی درجهت تحولات نوین موسیقی/ گفتوگو با رضا ترکاشوند، مدیر اجرایی نمایشگاه موسیقی آرزو ساکی
نقد کنسرت/ نیم نگاهی به کنسرت عود نگار بوبان/ بداهه کوبی روی شومان و برامس نقدی بر رسیتال پیانوی آرش عباسی/ نگاهی به کنسرت گروه نیواک چکاد فشارکی/ محسن ثقفی
گفت و گو/ من به رقابت بین نوازنده ها خیلی معتقدم؛ گفت وگوی اختصاصی گزارش موسیقی با فیروزه نوایی سجاد پورقناد
گفت و گو/ گامهای آکادمیک در جهت ارتقاء علاقه مندان و دانشجویان موسیقی گفت وگوی اختصاصی گزارش موسیقی با اساتید مدعو از مسکو و اُکراین در کنسرواتوار تهران آرزو ساکی
یادداشت/ جشن... واره فرشاد مشفقی
گزارش تحلیلی/ گزارش تحلیلی از بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر محسن ثقفی
گفت و گو/ بالاترین هدف بداهه نوازی این است که خودت را از همه چیز خالی کنی! گفت وگوی اختصاصی گزارش موسیقی با آنیا لخنردر حاشیه بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر محسن ثقفی
نقد و بررسی/ راپسودی با لحن بختیاری؛ میزگرد نقد و بررسی آلبوم تحریریه
پرونده/ من کاری ارائه میدهم که شنونده و تماشاچیام به وجد بیاید و انرژی بگیرد؛ گفت وگوی اختصاصی گزارش موسیقی با پدرام درخشانی، بنیانگذار و سرپرست گروه رومی سروش ریاضی
مقاله/ موج نو نوازندگی کیبورد در ایران مجید بهبهانی