فارسی  |  English
درباره ما  |  تماس با ما  |  فیسبوک
 
پنجره ای به جهان موسیقی
صفحه اصلیمجلهاشتراکسفارش خریدمرکز خریدمحصولات ارغنونمقالهنمایه
نسخه تخصصی
نسخه خبری ـ تحلیلی
آرشیو چهار ساله
 
 
شماره 61 گزارش موسیقی
Large Image
آبان 1392 / شماره مسلسل 61 ـ دوره پانزدهم
فهرست: نویسنده
سخن سردبیر سروش ریاضی
بازتاب/ کپی نکنید، دانلود نکنید، اما... سهند حزین
گزارش از برگزاری سمینار فلوت کودک  و نوجوان تحریریه
آن مرد آمد؛ تحلیلی بر انتصاب علی مرادخانی بر مسند معاونت هنری/ مرادخنی؛ بازیگری بر روی طناب حمیدرضا عاطفی
جوانان فیلترشده؛ مروری بر جشنواره موسیقی جوان تحریریه
گزارش تحلیلی کنسرت/ پردیس، همنوازان حصار، حریق خزان، سوئیت سمفونی خلیج فارس، گروه موسیقی لیان، لافولیا، شب فلوت فرانسوی، حسین علیزاده . هم آوایان تحریریه
آسیب شناسی برگزاری کنسرت در ایران/ گفت و گو با مدیر موسسه فرهنگی ققنوس سروش ریاضی
میزگرد کارشناسی ضرورت آموزش موسیقی درمدارس/ گفت و گو با معاون فرهنگی اداره کل وزارت آموزش و پرورش- خانم زهرا مظفر سعید مجیدی/ سروش ریاضی
تحلیل صورت گرایانه ی برف خوانی پویا سرایی
همدل و همصدا/ گفت و گو با گروه سپید و سیاه سروش ریاضی
پرونده جواد لشگری/ گفت و گو با جواد لشگری علی عظیمی نژادان